albino

Posted on:

Hamster Albino

Hamster Albino, Hamster trắng tinh như bông gòn, mắt đỏ

Share:

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2018 BioLife. All rights reserved
X