Bình tập vệ sinh

60.000

Công dụng: Tập cho chó mèo đi vệ sinh đúng chỗ

Cách dùng: Nhỏ vài giọt đến chỗ muốn hướng dẫn cún đi vệ sinh. Cún ngửi mùi sẽ tự biết đến chỗ đó đi vệ sinh

Danh mục: