Chuồng Mika -40×30 (Nhà treo khúc xương)

420.000

Chuồng mika 2mm

Kích thước 40x30x30

Đủ phụ kiện y hình

=> Phụ kiện có thể thêm, bớt hoặc thay đổi món khác

Danh mục: