Lồng 3 tầng dành cho Hamster

650.000

Kích thước:

  • Ngang khoảng 40cm
  • Cao khoảng 60cm

(Lưu ý: kích thước có thể lệch 1-3cm)