Tả bỉm chó, mèo, thỏ, Sóc bắc Mỹ

3.333

Tả bỉm tiện dụng cho chó

Shop có đủ Các Size
+ Small: Dùng cho bé 3-5kg. Kích thước 26-46cm. Giá 12.000/c
+ Xsmall: Dùng cho bé 2-4kg. Kích thước 25-33cm. Giá 11.000/c
+ Medium: Dùng cho bé 6-17kg. Kích thước 43-65cm. Giá 15.000/c
+ Large: Dùng cho bé 7-10kg. Kích thước 34-54cm. Giá 16.000/c
+ XLarge: Dùng cho bé 24-40kg. Kích thước 60-78cm. Giá 20.000/c