Thang dây xích đu

35.000

Giá từ 35.000 đến 50.000 tùy theo chiều dài của dây