Thuốc trị tiêu chảy

25.000

Công dụng: Trị tiêu chảy, bệnh ướt đuôi dành cho Hamster, Nhím, Sóc