Mùn cưa thơm

15.000

Công dụng:

Dùng lót chuồng cho thú cưng: Hamster, Nhím, Bò Sát, Gà…