Hamster Robo

Chuột hamster robo hiện tại có các dòng như Hamster Robo Isabel, Hamster Robo mặt nâu, Robo Pied. Mỗi loại có đặc điểm và tính cách riêng với giá dao động từ 110k đến 250k 1 bé.

Sort
Display