Nhà ngủ bò sữa, hà mã, dê

50.000

Chất liệu: Sứ

Công dụng: Chổ ngủ cho Hamster nhỏ